12.02.2015.

Dan žalosti - obaveštenje


Obaveštenje radijskim i televizijskim pružaocima medijskih usluga povodom proglašenja Dana žalosti na teritoriji Republike Srbije, 12. februara 2015. godine


Sreda, 11. Feb 2015.
   

Vlada Republike Srbije proglasila je 12februara 2015. godine za Dan žalosti na teritoriji Republike Srbije.
Od stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o obeležavanju Dana žalosti na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik“, broj 30/10), Regulatorno telo za elektronske medije, kao povereni posao, vrši nadzor na primenom odredbi koje se odnose na programe radio i televizijskih pružalaca medijskih usluga u vreme proglašenja Dana žalosti.
Regulator će povodom Dana žalosti direktno primenjivati odredbe Zakona („Službeni glasnik“, broj 101/05 i 30/10).
Podsećamo da je u tim situacijama potrebno da pružaoci medijskih usluga usklade svoj program sa članom 6. stav 1. Zakona o obeležavanju Dana žalosti i da:
1.      Emituju odluku o proglašenju dana žalosti i o programu njegovog obeležavanja koju donosi nadležni organ Republike Srbije ili telo koje on odredi;
2.      Obaveste javnost o skupovima sećanja koje povodom Dana žalosti organizuju nadležni organi Republike Srbije ili tela koja ona odrede;
3.      Umesto humorističkih, zabavnih, folklornih i drugih sadržaja sa zabavnom i narodnom muzikom, emituju muziku i emisije prikladne danu žalosti;
4.      Usklade detaljnu programsku šemu u vreme Dana žalosti.
U skladu sa odredbama koje se odnose na način obeležavanja Dana žalosti Regulatorpreporučuje emitovanje umetničke i instrumentalne muzike molskog tonaliteta. 
                                                                                                   Predsednik Saveta
                                                                                                       Goran Karadžić

Izvor: REM

Нема коментара:

Постави коментар

Mapa pokrivenosti Avala

Mapa pokrivenosti Avala

Mapa pokrivenosti Iriški Venac

Mapa pokrivenosti Iriški Venac

Mapa pokrivenosti Crveni Čot

Mapa pokrivenosti Crveni Čot

Mapa pokrivenosti Crveno Selo

Mapa pokrivenosti Crveno Selo

Mapa pokrivenosti Maljen

Mapa pokrivenosti Maljen

Mapa pokrivenosti Ljubovija-Nemić

Mapa pokrivenosti Ljubovija-Nemić

Mapa pokrivenosti Besna Kobila

Mapa pokrivenosti Besna Kobila

Mapa pokrivenosti Bitovik

Mapa pokrivenosti Bitovik

Mapa pokrivenosti Deli Jovan

Mapa pokrivenosti Deli Jovan

Mapa pokrivenosti Pljačkovica

Mapa pokrivenosti Pljačkovica

Mapa pokrivenosti Crni Vrh Jagodina

Mapa pokrivenosti Crni Vrh Jagodina

Mapa pokrivenosti Kulma-Kladovo

Mapa pokrivenosti Kulma-Kladovo

Mapa pokrivenosti Crvni Vrh Pirot

Mapa pokrivenosti Crvni Vrh Pirot

Mapa pokrivenosti Gučevo

Mapa pokrivenosti Gučevo

Mapa pokrivenosti Tornik

Mapa pokrivenosti Tornik

Mapa pokrivenosti Šutenovačko brdo

Mapa pokrivenosti Šutenovačko brdo

Mapa pokrivenosti Tupižnica

Mapa pokrivenosti Tupižnica

Mapa pokrivenosti Vršački breg

Mapa pokrivenosti Vršački breg

Mapa pokrivenosti Kikinda

Mapa pokrivenosti Kikinda

Mapa pokrivenosti Bajina Bašta

Mapa pokrivenosti Bajina Bašta

Mapa pokrivenosti Crna Trava 1

Mapa pokrivenosti Crna Trava 1