20. јул 2018.

Tavor Radio


Već duže vrjeme se na frekvenciji 95.1 FM (nekad davno bio BAP radio, Bačka Palanka) poprilično dobro čuje Radio Tavor, radio eparhije Bačke. Od nedavno se na frekvenciji ispisuje i RDS sa nazivom stanice TAVOR radio.  Radio emituje program iz Bačke Palanke. Sajt radija je www.tavor.rs .

Vest pripremio dopisnik bloga iz Vukovara , Ivan,

18. јул 2018.

Spisak radio stanica na Total Tv-u

Od nedavno  je na satelitskoj platformi Total Tv došlo do promena pozicija radio stanica. Tako se sada Radio Pink nalazi na broju 950 Radio Studio B na 951 Radio S2 952 Play Radio 955 Vip Radio 960 Radio 1 965 i Kanal 77 na 970.

Izvor

16. јул 2018.

Kviz "Bus bingo" na Radiju S2


Bus Bingo

PRAVILA UČESTVOVANJA U KVIZU : ”Bus bingo“


I  OPŠTE ODREDBE


1.1 Ova pravila regulišu učestvovanje u nagradnom kvizu, koji se organizuje i emituje na Radiju S2, a sve u skladu sa Članom 2, stav 2, Zakona o igrama na sreću, (Službeni glasnik RS br. 88/11 od 24.11.2011. godine, stupio na snagu 02.12.2011. godine i 93/12-dr.zakon od 28.09.2012. godine - stupio na snagu 05.10.2012. godine)
1.2. Organizator kviza je RADIO S2  (u daljem tekstu: Radio S2).


II USLOVI ZA UČESNIKE


2.1. Za učestvovanje u kvizu mogu se prijaviti građani Republike Srbije stariji od 18 godina koji poseduju javnu ispravu – ličnu kartu.
2.2. U kvizu ne mogu učestvovati zaposleni na Radiju S2, njihovi najbliži srodnicii
bračni partneri, kao i zaposleni kod privrednih društava koji se smatraju povezanim licem sa Radijom S2 u smislu zakona.
2.3. Uslov za učešće u kvizu je da je učesnik upoznat i saglasan sa ovim pravilima, a smatraće se da je učesnik upoznat i saglasan sa ovim pravilima ukoliko se, prilikom prijavljivanja za učešće u kvizu, nedvosmisleno izjasni da je upoznat i saglasan sa ovim pravilima.


III PRIJAVLjIVANjE ZA UČEŠĆE U KVIZU


Radio S2 će u svom programu objaviti poziv za učešće u kvizu.


IV PRAVILA KVIZA : ” Bus bingo“

4.1. Kviz će biti organizovan i emitovan, radnim danima, na Radiju S2.
Od 16.jula do 22.jula 2018.godine (predpromocija), a od 23.jula do 03.avgusta 2018.godine (promocija, sa kvizom).

4.2. Bus bingo je zabavni kviz, u kome treba pogoditi brojeve slobodnih sedista u autobusu.
Kada voditelj u programu Radija S2, pozove slusaoce da se jave na telefon:011 4040470, prvi koji se javi, ukljucuje se u program i postavlja mu se pitanje  koji broj sedista u autobusu je slobodan. Ukupan broj sedišta u autobusu je 52, slobodno je samo 10 /deset/ sedišta. Slušalac ima pravo da pogađa samo jedno sedište od broja 1/jedan/ do broja 52/pedesetdva/ Ako pogodi broj sedista, osvaja nagradu, 2 (dva) nocenja sa doruckom za 2/dve/ osobe  u hotelu Mons na Zlatiboru.

Brojeve slobodnih sedista koji su preostali u autobusu, odredila je komisija Radija S2, sastavljena  od  3/tri/ člana, dana 13.07.2018.godine.

Ukupno ima 10 nagrada za po 2/dve/ osobe, 2 (dva) nocenja sa doruckom I korišćenje SPA centra u hotelu Mons na Zlatiboru).
Svakog radnog dana od 23.jula do 03.avgusta (10 radnih dana),  deli se po jedna nagrada.


Pobednik mora dostaviti lične podatke , koji su neophodni za potvrđivanje njegovog identiteta i koji su neophodni za dostavu vaučera za osvojenu nagradu. (u druge svrhe se neće koristiti skladno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti). Vaučeri će biti dostavljeni na kućnu adresu najkasnije 15 dana od dana završetka kviza.
Dobitnici vaučere mogu iskoristiti uz prethodnu najavu hotelu I izabrati datume po poželji u zavisnosti od slobodnih kapaciteta hotela.4.3. Učesnik ne snosi nikakve troškove učešća u kvizu. 

4.4. Učesnici su dužni da će se ponašati u skladu sa normama i propisima koje utvrđuje Zakon o javnom informisanju i ova Pravila.
4.5. Radio S2 ima pravo da prekine poziv i da isključi učesnika od daljeg učestvovanja u kvizu ako se učesnik ponaša neprimereno ili u suprotnosti sa Zakonom i ovim Pravilima, a naročito u slučaju:
- ako učesnik koristi učestvovanje u kvizu za reklamiranje proizvoda i/ili usluga,
- ako učesnik upotrebljava neprimeren govor, govor mržnje, kleveta ili daje izjave o bilo kom licu, organu ili ustanovi koje bi štetile ugledu navedenih lica
4.6. Dobitak nagrade zavisi isključivo od znanja i veštine učesnika i postignutih rezultata u kvizu.
4.7. Jedan pobednički par može osvojiti samo jednu nagradu za vreme trajanje ove promocije.


V ZAŠTITA PODATAKA

5.1. Podaci o učesnicima koristiće se isključivo za potrebe realizacije kviza.
5.2. Sa ličnim podacima će se postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti .
5.3. Učesnik u kvizu potvrđivanjem da je upoznat i saglasan sa ovim Pravilima, i samim učešćem u kvizu dozvoljava korišćenje njegovih ličnih podataka za potrebe realizacije kviza.


VI NAGRADE

6.1. Vaučer za 2/dve/ osobe sa dva nocenja sa doruckom i korišćenjem SPA centra u hotelu Mons na Zlatiboru. Dobitnici vaučere mogu iskoristiti uz prethodnu najavu hotelu I izabrati datume po želji u zavisnosti od slobodnih kapaciteta hotela.
VII OSTALE ODREDBE

7.1. Ovaj pravilnik bice objavljen na zvanicnom sajtu Radija S2 (www.radios2.rs), a sa nacinom uvestvovanja će slušaoci biti  obavešteni kroz program Radija S2, bez obzira da li će biti učesnici kviza.U Beogradu, 02.07.2018.godine
Izvor:

14. јул 2018.

13. јул 2018.

Obaveštenje za dopisnike

Obaveštavaju se dopisnici bloga da kada šalju vest o propagacijama radio stanica ili boljem prijemu nekog radio emitera obavezno pošalju i video zapis kako bi objavljena vest bila potpuna.


Hvala na razumevanju


11. јул 2018.

Poseta Radiju 4 iz Bajine Bašte

4 jula 2018. godine sam posetio prostorije Radija 4 iz Bajine Bašte. Kroz objekar u kome se nalaze prostorije Radija 4 proveo me je Prvoslavu Veizović koji je glavni i odgovorni urednik navedene radio stanice kao i Fan Radija. Radio 4 se za sada nalazi u prostorijama nekadašnje BB4 televizije u centru Bajine Bašte. Navedeni radio svoj program emituje na frekvenciji 92,5 MHz sa lokacije Solotuša u stereo tehnici sa rds-om.  Prema informacijama koje sam saznao od gospodina Veizovića uskoro bi trebalo daa se Radio 4 preseli u prostorije Fan Radija . Na radiju 4 se ne emituje samo folk muzika.

Slika 1: Režija Radija 4 Bajina Bašta
Slika 2: Soba u kojoj se nalaze sve vezano za vezu studija i predajnika za emitovanje radijskog programa.09. јул 2018.

Poseta Naxi Tempo Radiju iz Zajačara


U četvrtak 5.jula 2018. godine  bio sam u poseti Regionalnom Tempo Naxi Radiju iz Zajačara. U prostorijama radija ugostio me je direktor i vlasnik radio stanice Zoran Nikolić. U prijatnom ambijentu direktor radija mi je kazao da je radio prvi put počeo da emituje program 2005. godine na frekvenciji 101,0 MHz. Posle ne dobijanja dozvole na prvom konkursu 2008. godine od strane RRA i RATEL-a radio prestaje sa emtiovanjem program i kako navodi Zoran Nikolić muzičku koncepciju Tempo Radija preuzima lokalna radio stanica iz Zaječara Magnum Radio.  U daljem razgovoru gospodin Nikolić ističe  da su se drugi put kandidovali za dozvolu kada je Radio Krajina iz Negotina izgubila pravo da emituje program na frekvenciji 97,5 MHz. I pri novoj dodeli dozvola 2010. godine, Tempo radio ponovo zauzima mesto u etru. Sa dobijanjem dozvole za gore navedenu frekvenciju nastali su i problemi u prijemu radija Tempo zbog ometanje od strane Radio Vidina koja svoj program emituje na istoj frekvenciji 97,5 MHz sa jačinom predajnika od 10 KW.
  Radio Tempo, dobijanjem dozvole za emitovanje programa, nastoji da kroz celodnevni program svojim slušaocima pruži pravovremene, istinite i nepristrasne informacije, kao i da edukuje i razonodi potencijalnih 100 i više hiljada slušalaca na području Timočke Krajine.
Misija Radija Tempo je da kao regionalno glasilo bude objektivni i profesionalni servis građana. U kreiranju modernog radija učestvuju i slušaoci. U okviru kontakt programa omogućeno je slušaocima da govore o svojim problemima, daju savete i iznose svoja iskustva. Istovremeno slušaocima se nude brzi, jasni i argumentovani odgovori o svim aktuelnim temama.  Na kraju prijatnog razgovora mi je Zoran Nikolić, vlasinik i direktor radija, kazao da je u julu mesecu 2012 godine Radio Tempo je od strane RRA dobio dopis u kome se radiju omogućava pokrivanje grada Zaječara sa dopunskom frekvencijom 95,3 MHz, koja bi slušaocima ovog grada donela bolji i čistiji prijem radija, istovremeno  i dobijanje dozvole za emitovanje programa sa lokacije Tilva na 97,5 MHz sa snagom predajnika od 1KW. Sa ove lokacije pokriva se područje Majdanpeka,Bora,Knjaževca kao i sela u okolini Zaječara. 
Od 2015. godine navedeni emiter postaje član Naxi nacional mreže i nastavlja da emituje program pod imenom Naxi Tempo Radio.

Slika1:Prostorije Tempo Radija
Slika2: Studio Tempo Radija
Slika3: Predajnik Tempo Radija na Kraljevici kod Zaječara

MAPE POKRIVENOSTI

MAPE POKRIVENOSTI BEOGRAD I SEVER SRBIJE:

1. AVALA
2. IRIŠKI VENAC
3. CRVENI ČOT
4. CRVENO SELO
5. VRŠAČKI BREG
6. KIKINDA

MAPA POKRIVENOSTI AVALA

MAPA POKRIVENOSTI AVALA

MAPA POKRIVENOSTI IRIŠKI VENAC

MAPA POKRIVENOSTI IRIŠKI VENAC

MAPA POKRIVENOSTI CRVENI ČOT

MAPA POKRIVENOSTI CRVENI ČOT

MAPA POKRIVENOSTI CRVENO SELO

MAPA POKRIVENOSTI CRVENO SELO

MAPA POKRIVENOSTI VRŠAČKI BREG

MAPA POKRIVENOSTI VRŠAČKI BREG

MAPA POKRIVENOSTI KIKINDA

MAPA POKRIVENOSTI KIKINDA

MAPE POKRIVENOSTI:

MAPE POKRIVENOSTI: CENTRALNA I JUŽNA SRBIJA:

1. CRNI VRH JAGODINA
2. SREDNJI VRH JAGODINA
3. OVČAR
4. RUDNIK
5. JASTREBAC
6. CRNI VHR PIROT
7. PLJAČKOVICA

MAPA POKRIVENOSTI CRNI VRH JAGODINA

MAPA POKRIVENOSTI CRNI VRH JAGODINA

MAPA POKRIVENOSTI SREDNJI VRH JAGODINA

MAPA POKRIVENOSTI SREDNJI VRH JAGODINA

MAPA POKRIVENOSTI OVČAR

MAPA POKRIVENOSTI OVČAR

MAPA POKRIVENOSTI RUDNIK

MAPA POKRIVENOSTI RUDNIK

MAPA POKRIVENOSTI JASTREBAC

MAPA POKRIVENOSTI JASTREBAC

MAPA POKRIVENOSTI CRNI VRH PIROT

MAPA POKRIVENOSTI CRNI VRH PIROT

Mapa pokrivenosti Besna Kobila

Mapa pokrivenosti Besna Kobila

MAPA POKRIVENOSTI PLJAČKOVICA

MAPA POKRIVENOSTI PLJAČKOVICA

MAPA POKRIVENOSTI CRNA TRAVA 1

MAPA POKRIVENOSTI CRNA TRAVA 1

MAPE POKRIVENOSTI

MAPE POKRIVENOSTI ZAPAD SRBIJE:

1. GUČEVO
2. MALJEN
3. MRČIĆ-VALJEVO
4. LJUBOVIJAMapa pokrivenosti Gučevo

Mapa pokrivenosti Gučevo

Mapa pokrivenosti Maljen

Mapa pokrivenosti Maljen

Mapa pokrivenosti Mrčić-Valjevo

Mapa pokrivenosti Mrčić-Valjevo

Mapa pokrivenosti Ljubovija-Nemić

Mapa pokrivenosti Ljubovija-Nemić