09. октобар 2016.

Radio Požarevac više ne postoji

Radio Požarevac više ne postoji

Skupština Požarevca ugasila je Radio Požarevac. Ovaj medij se neće još dugo čuti u etru, s obzirom da odluka o prestanku stupa na snagu dan posle objavljivanja u lokalnom službenom glasniku. Medij se briše iz registra, sve zaostale obaveze kao i imovinu preuzima grad. Usvojeno je i rešenje o pokretanju postupka likvidacije. 
Skupština Požarevca juče je Svetomira Mirkovića razrešila funkcije v.d. direktora na koju je postavljen još jula prošle godine.  Za likvidacionog upravnika imenovana je Jasmina Mirković iz Lučice.
Radio Požarevac je imao neuspešnu privatizaciju. Od sredine prošle godine prestalo je finansiranje ovog medija iz lokalnog budžeta, a niko od sadašnjih I bivših zaposlenih nije stekao pravo na prenos akcija bez naknade.
Odluka o pokretanju postupka likvidacije stupa na snagu danom registracije kod Agencije za privredne register i objavljivanjem oglasa o pokretanju likvidacije.
Od tog trenutka Radio Požarevac ne može da preuzima nove poslove, već samo poslove vezane za sprovođenje likvidacije.
Svi poverioci biće pozvani da prijave svoja potraživanja najkasnije u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa. Svi dužnici biće pozvani da izmire svoje obaveze.
Brisanje Radio Požarevca iz Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre izvršiće se po okončanju likvidacije.
Nekoliko zaposlenih nije iskoristilo priliku da aplicira za otpremnine, već je ostalo u preduzeću. Kako je Boom 93 nezvanično rečeno u gradskoj upravi, oni ne mogu da očekuju da će im grad bilo šta nadoknaditi.

Izvor:

Нема коментара:

Постави коментар

MAPE POKRIVENOSTI

MAPE POKRIVENOSTI BEOGRAD I SEVER SRBIJE:

1. AVALA
2. IRIŠKI VENAC
3. CRVENI ČOT
4. CRVENO SELO
5. VRŠAČKI BREG
6. KIKINDA

MAPA POKRIVENOSTI AVALA

MAPA POKRIVENOSTI AVALA

MAPA POKRIVENOSTI IRIŠKI VENAC

MAPA POKRIVENOSTI IRIŠKI VENAC

MAPA POKRIVENOSTI CRVENI ČOT

MAPA POKRIVENOSTI CRVENI ČOT

MAPA POKRIVENOSTI CRVENO SELO

MAPA POKRIVENOSTI CRVENO SELO

MAPA POKRIVENOSTI VRŠAČKI BREG

MAPA POKRIVENOSTI VRŠAČKI BREG

MAPA POKRIVENOSTI KIKINDA

MAPA POKRIVENOSTI KIKINDA

MAPE POKRIVENOSTI:

MAPE POKRIVENOSTI: CENTRALNA I JUŽNA SRBIJA:

1. CRNI VRH JAGODINA
2. SREDNJI VRH JAGODINA
3. OVČAR
4. RUDNIK
5. JASTREBAC
6. CRNI VHR PIROT
7. PLJAČKOVICA

MAPA POKRIVENOSTI CRNI VRH JAGODINA

MAPA POKRIVENOSTI CRNI VRH JAGODINA

MAPA POKRIVENOSTI SREDNJI VRH JAGODINA

MAPA POKRIVENOSTI SREDNJI VRH JAGODINA

MAPA POKRIVENOSTI OVČAR

MAPA POKRIVENOSTI OVČAR

MAPA POKRIVENOSTI RUDNIK

MAPA POKRIVENOSTI RUDNIK

MAPA POKRIVENOSTI JASTREBAC

MAPA POKRIVENOSTI JASTREBAC

MAPA POKRIVENOSTI CRNI VRH PIROT

MAPA POKRIVENOSTI CRNI VRH PIROT

Mapa pokrivenosti Besna Kobila

Mapa pokrivenosti Besna Kobila

MAPA POKRIVENOSTI PLJAČKOVICA

MAPA POKRIVENOSTI PLJAČKOVICA

MAPA POKRIVENOSTI CRNA TRAVA 1

MAPA POKRIVENOSTI CRNA TRAVA 1

MAPE POKRIVENOSTI

MAPE POKRIVENOSTI ZAPAD SRBIJE:

1. GUČEVO
2. MALJEN
3. MRČIĆ-VALJEVO
4. LJUBOVIJAMapa pokrivenosti Gučevo

Mapa pokrivenosti Gučevo

Mapa pokrivenosti Maljen

Mapa pokrivenosti Maljen

Mapa pokrivenosti Mrčić-Valjevo

Mapa pokrivenosti Mrčić-Valjevo

Mapa pokrivenosti Ljubovija-Nemić

Mapa pokrivenosti Ljubovija-Nemić