30.04.2016.

NDNV: Vlast ignoriše značaj medija civilnog društva

Nezavisno društvo novinara Vojvodine je danas ocenilo da je loše što vlast, regulatorna tela, ali i medijska zajednica ignorišu model "medija civilnog društva" koji je od velikog značaja za manjinsko, višejezično, regionalno i lokalno informisanje.
"Mediji civilnog društva su u ovom trenutku jedini model medija koji može efikasno popuniti praznine u informisanju na lokalnom i regionalnom nivou, nakon gašenja ili najave gašenja mnogih medija, i činjenice da su mnogi novinari ostali bez posla u procesu kontroverznih privatizacija", saopštilo je NDNV.

To je jedan od zaključaka i monitoringa manjinskog i višejezičnog informisanja u okviru sprovođenja medijskih zakona.

"Mediji civilnog društva mogu biti značajna alternativa stranačkim i korporativnim medijima koji imaju agendu potpuno suprotnu javnom interesu u sferi javnog informisanja, pa se pitamo da li su upravo otpori ovoj vrsti medijskog udruživanja novinara i gradjana posledica te činjenice", pita NDNV.

Udruženje ističe da će nastaviti da pruža punu podršku novinarima koji odluče da osnuju medije civilnog društva i poziva medjunarodne organizacije da podrže gradjanske i druge nezavisne lokalne i regionalne medije.

NDNV podseća da u članu 72 Zakona o elektronskim medijima piše da se mediji civilnog društva "osnivaju radi zadovoljavanja specifičnih interesa pojedinih društvenih grupa", a da se "dozvola za pružanje medijske usluge izdaje bez obaveze plaćanja naknade".

NDNV od Regulatornog tela za elektronske medije (REM), RATEL-a, Ministarstva kulture i informisanja i drugih nadležnih institucija "zahteva da učine sve što je u njihovoj moći kako bi se otklonile prepreke za osnivanje i razvoj medija civilnog društva".

Izvor:

Нема коментара:

Постави коментар

Mapa pokrivenosti Avala

Mapa pokrivenosti Avala

Mapa pokrivenosti Iriški Venac

Mapa pokrivenosti Iriški Venac

Mapa pokrivenosti Crveni Čot

Mapa pokrivenosti Crveni Čot

Mapa pokrivenosti Crveno Selo

Mapa pokrivenosti Crveno Selo

Mapa pokrivenosti Maljen

Mapa pokrivenosti Maljen

Mapa pokrivenosti Ljubovija-Nemić

Mapa pokrivenosti Ljubovija-Nemić

Mapa pokrivenosti Besna Kobila

Mapa pokrivenosti Besna Kobila

Mapa pokrivenosti Bitovik

Mapa pokrivenosti Bitovik

Mapa pokrivenosti Deli Jovan

Mapa pokrivenosti Deli Jovan

Mapa pokrivenosti Pljačkovica

Mapa pokrivenosti Pljačkovica

Mapa pokrivenosti Crni Vrh Jagodina

Mapa pokrivenosti Crni Vrh Jagodina

Mapa pokrivenosti Kulma-Kladovo

Mapa pokrivenosti Kulma-Kladovo

Mapa pokrivenosti Crvni Vrh Pirot

Mapa pokrivenosti Crvni Vrh Pirot

Mapa pokrivenosti Gučevo

Mapa pokrivenosti Gučevo

Mapa pokrivenosti Tornik

Mapa pokrivenosti Tornik

Mapa pokrivenosti Šutenovačko brdo

Mapa pokrivenosti Šutenovačko brdo

Mapa pokrivenosti Tupižnica

Mapa pokrivenosti Tupižnica

Mapa pokrivenosti Vršački breg

Mapa pokrivenosti Vršački breg

Mapa pokrivenosti Kikinda

Mapa pokrivenosti Kikinda

Mapa pokrivenosti Bajina Bašta

Mapa pokrivenosti Bajina Bašta

Mapa pokrivenosti Crna Trava 1

Mapa pokrivenosti Crna Trava 1