08.11.2014.

Obaveštenje emiterima povodom medijske kampanje o procesu prelaska sa analognog na digitalno emitovanje

Na inicijativu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije, Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na sednici održanoj 30.oktobra 2014. godine, doneo odluku da se svi pružaoci medijskih usluga koji terestrijalno emituju program obaveste o medijskoj kampanji i njihovoj ulozi u informisanju i podizanju nivoa znanja građana Republike Srbije o procesu prelaska sa analognog na digitalno emitovanje.

Naime, Planom medijske kampanje prelaska sa analognog na digitalno emitovanje predviđeno je da se tizer „Digitalizacija stiže“ (12 sekundi) više ne emituje.

Potrebno je da pružaoci medijskih usluga emituju sledeće spotove prema navedenoj dinamici:

1. Animirani spot „Digitalizacija je stigla“ (66 sekundi)
- Period emitovanja: 18.10.2014.-17.06.2015. godine

2. Igrani spot „Digitalizacija je stigla“ (75 sekundi)
- Period emitovanja: 01.12.2014.-17.06.2015. godine

3. Informativni spot „Besplatna dodela STB uređeja“ (45 sekundi)
- Period emitovanja: 01.12.2014.-17.06.2015. godine

4. Igrano-animirani spot „Kol centar“ (45 sekundi)
- Period emitovanja: 01.01.2015.-30.06.2015. godine

5. Informativni spot „Gašenje se dešava“ (50sekundi)
- Period emitovanja: 01.02.2015.-30.04.2015. godine


Pružaoci medijskih usluga su u obavezi da navedene spotove emituju van reklamnog bloka, pre centralne informativne emisije dva puta u periodu od 06 do 09 časova, jedan put u periodu od 12 do 14 časova, jedan put u periodu od 16 do 17 časova, dva puta u periodu od 18 do 20 časova i dva puta u periodu od 20 do 22 časa.
Spotove za televizijsko i radio emitovanje možete preuzeti sa servera:

ftp://file.rts.rs
user name: digitalizacija
pass: RTSdigital

Vreme emitovanja spotova u vezi prelaska sa analogno na digitalno emitovanje televizijskog signala ne uračunava se u vreme trajanja televizijskog oglašavanja.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa emitovanjem spotova možete se obratiti Regulatornom telu za elektronske medije office@rra.org.rs ili na telefon 011/2028-700 .
 
U Beogradu, 3. novembra 2014. godine
 
Regulatorno telo za elektronske medije
Predsednik Saveta

Goran Karadžić

Нема коментара:

Постави коментар

Mapa pokrivenosti Avala

Mapa pokrivenosti Avala

Mapa pokrivenosti Iriški Venac

Mapa pokrivenosti Iriški Venac

Mapa pokrivenosti Crveni Čot

Mapa pokrivenosti Crveni Čot

Mapa pokrivenosti Crveno Selo

Mapa pokrivenosti Crveno Selo

Mapa pokrivenosti Maljen

Mapa pokrivenosti Maljen

Mapa pokrivenosti Ljubovija-Nemić

Mapa pokrivenosti Ljubovija-Nemić

Mapa pokrivenosti Besna Kobila

Mapa pokrivenosti Besna Kobila

Mapa pokrivenosti Bitovik

Mapa pokrivenosti Bitovik

Mapa pokrivenosti Deli Jovan

Mapa pokrivenosti Deli Jovan

Mapa pokrivenosti Pljačkovica

Mapa pokrivenosti Pljačkovica

Mapa pokrivenosti Crni Vrh Jagodina

Mapa pokrivenosti Crni Vrh Jagodina

Mapa pokrivenosti Kulma-Kladovo

Mapa pokrivenosti Kulma-Kladovo

Mapa pokrivenosti Crvni Vrh Pirot

Mapa pokrivenosti Crvni Vrh Pirot

Mapa pokrivenosti Gučevo

Mapa pokrivenosti Gučevo

Mapa pokrivenosti Tornik

Mapa pokrivenosti Tornik

Mapa pokrivenosti Šutenovačko brdo

Mapa pokrivenosti Šutenovačko brdo

Mapa pokrivenosti Tupižnica

Mapa pokrivenosti Tupižnica

Mapa pokrivenosti Vršački breg

Mapa pokrivenosti Vršački breg

Mapa pokrivenosti Kikinda

Mapa pokrivenosti Kikinda

Mapa pokrivenosti Bajina Bašta

Mapa pokrivenosti Bajina Bašta

Mapa pokrivenosti Crna Trava 1

Mapa pokrivenosti Crna Trava 1