12.03.2014.

Redovna sednica saveta RRA

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 135. redovnoj sednici održanoj 24. februara 2014. godine doneo je sledeće odluke:

  • Oduzeta je dozvola pre isteka vremena na koje je izdata emiteru "Wide solution" d.o.o. - Radio Centar 987, Kragujevac, zbog postojanja razloga iz člana 61. stav 1. tačka 9) Zakona o radiodifuziji;
  • Oduzeta je dozvola pre isteka vremena na koje je izdata emiteru Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge „BUBONJA JUNIOR“ iz LJiga, ul. Lipje bb – BUBONJA RADIO, zbog postojanja razloga iz člana 61. stav 1. tačka 9) Zakona o radiodifuziji;
  • ata je saglasnost emiteru„Hit music FM d.o.o Beograd - Hit music FM za promenu vlasničke strukture, tako što će osnivači tog društva Dijagram nekretnine d.o.o. Zagreb sa udelom od 49% i Milan Pejović sa udelom od 51% preneti svoje udele na kompaniju LITE FM d.o.o. Beograd;
  • Odobreno je produženje dozvole za emitovanje programa emiteru Preduzeće za radiodifuznu delatnost i pružanje usluga TDI radio-televizija d.o.o..– Beograd, – TDI RADIO u skladu sa članom 59. stav 3. Zakona o radiodifuziji;
  • Odobreno je produženje dozvole za emitovanje programa emiteru „Sport radio FM“ društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd, ul. LJutice Bogdana br. 1a – Sport FM u skladu sa članom 59. stav 3. Zakona o radiodifuziji;
  • Odobreno je produženje dozvole za emitovanje programa emiteru HIT MUSIC FM d.o.o. iz Beograda – HIT MUSIC FM u skladu sa članom 59. stav 3. Zakona o radiodifuziji;
  • Odobrava se produženje dozvole za emitovanje programa emiteru Preduzeća za radiodifuziju, marketig i usluge „RADIO TOP FM“ d.o.o. iz Beograda, ul. Rajka od Rasine 30/2 - TOP FM RADIO u skladu sa članom 59. stav 3. Zakona o radiodifuziji
Izvor vesti:

Нема коментара:

Постави коментар

MAPE POKRIVENOSTI

MAPE POKRIVENOSTI BEOGRAD I SEVER SRBIJE:

1. AVALA
2. IRIŠKI VENAC
3. CRVENI ČOT
4. CRVENO SELO
5. VRŠAČKI BREG
6. KIKINDA

MAPA POKRIVENOSTI AVALA

MAPA POKRIVENOSTI AVALA

MAPA POKRIVENOSTI IRIŠKI VENAC

MAPA POKRIVENOSTI IRIŠKI VENAC

MAPA POKRIVENOSTI CRVENI ČOT

MAPA POKRIVENOSTI CRVENI ČOT

MAPA POKRIVENOSTI CRVENO SELO

MAPA POKRIVENOSTI CRVENO SELO

MAPA POKRIVENOSTI VRŠAČKI BREG

MAPA POKRIVENOSTI VRŠAČKI BREG

MAPA POKRIVENOSTI KIKINDA

MAPA POKRIVENOSTI KIKINDA

MAPE POKRIVENOSTI:

MAPE POKRIVENOSTI: CENTRALNA I JUŽNA SRBIJA:

1. CRNI VRH JAGODINA
2. SREDNJI VRH JAGODINA
3. OVČAR
4. RUDNIK
5. JASTREBAC
6. CRNI VHR PIROT
7. PLJAČKOVICA

MAPA POKRIVENOSTI CRNI VRH JAGODINA

MAPA POKRIVENOSTI CRNI VRH JAGODINA

MAPA POKRIVENOSTI SREDNJI VRH JAGODINA

MAPA POKRIVENOSTI SREDNJI VRH JAGODINA

MAPA POKRIVENOSTI OVČAR

MAPA POKRIVENOSTI OVČAR

MAPA POKRIVENOSTI RUDNIK

MAPA POKRIVENOSTI RUDNIK

MAPA POKRIVENOSTI JASTREBAC

MAPA POKRIVENOSTI JASTREBAC

MAPA POKRIVENOSTI CRNI VRH PIROT

MAPA POKRIVENOSTI CRNI VRH PIROT

Mapa pokrivenosti Besna Kobila

Mapa pokrivenosti Besna Kobila

MAPA POKRIVENOSTI PLJAČKOVICA

MAPA POKRIVENOSTI PLJAČKOVICA

MAPA POKRIVENOSTI CRNA TRAVA 1

MAPA POKRIVENOSTI CRNA TRAVA 1

MAPE POKRIVENOSTI

MAPE POKRIVENOSTI ZAPAD SRBIJE:

1. GUČEVO
2. MALJEN
3. MRČIĆ-VALJEVO
4. LJUBOVIJAMapa pokrivenosti Gučevo

Mapa pokrivenosti Gučevo

Mapa pokrivenosti Maljen

Mapa pokrivenosti Maljen

Mapa pokrivenosti Mrčić-Valjevo

Mapa pokrivenosti Mrčić-Valjevo

Mapa pokrivenosti Ljubovija-Nemić

Mapa pokrivenosti Ljubovija-Nemić