07.03.2013.

Automatsko prebacivanje frekvencije ( A F S )AFS (Automatic frequency switch)
                Automatsko prebacivanje frekvencije (AFS) se koristi da obezbedi automatski backup ukada kvalitet signala, koji se emituje sa trenutnog predajnika, nije zadovoljavajući. Nedovoljna snaga signala na prijemu je posledica slabljenja do koga dolazi usled prepreka na koje nailazi signal prilikom prostiranja (npr. visoke zgrade). U tom slučaju prijemni uređaji u vozilima se automatski prebacuju na onu frekvenciju koja emituje isti radio program. Informacije o različitim predajnicima koji emituju isti radio oprogram u istim ili susednim oblastima pokrivanja sadržane su u lista alternativnih frekvencija. Na slici 1 prikazan je postupak dinammičkog biranja najjačeg signala istog programa na prijemu, kako bi tjuner po potrebi mogao da se prebaci na drugu frekvenciju.


                Da bi ovaj prelazak sa jedne na drugu frekvenciju bio uspešan potrebno je obezbediti dobru sinhronizaciju između predajnika, kako ne bi došlo do problema na prijemu. U sličajevima kada  postoji kašnjenje između signala koji nose isti radio program, a emituju se sa različitih predajnika, nije moguće obezbediti kvalitetan prijem signala. Jer tokom gradske vožnje, usled smetnji na prijemu, često može doći do naizmeničnog prebacivanja prijemnika sa jedne na drugu frekvenciju, sa ciljem da se „uhvati“ najjači signal. Ovakva situacija idejno je ilustrovana na slici 3, gde su prikazana dva ista signala od kojih je jedan zakašnjen u vremenu u odnosu na drugi.
 


Za potrebe objašljenja ovog primera usvojiće se pretpostavka da su u pitanju predajnici na Avali i Čotu koji emituju programe Radio Beograda. Sa slike se vidi da signal označen plavom bojom (koji se emituje sa predajnika na Čotu) kasni u vremenu za signalom označenim crvenom bojom (koji se emituje sa predajnika na Avali) za neki vremenski interval, npr. 2s. Tada će prilikom prebacivanja tjunera sa Čota na Avalu doći do gubitka 2s programa Radio Beograda koji se emituje, dok će pri prebacivanju tjunera sa Avale na Čot doći do ponavljanja poslednje 2 s programa, jer je taj signal zakašnjen u vremenu. 


 Slika1: Prikaz dinamičkog biranja FM signala
Slika2: Prikaz dva signala od kojih jedan ( plavo Čot) kasni u odnosu na drugi (crveno Avala)

Slika3: Provera signala alternativnih frekvencija tokom vožnje

TEKST su pripremile kolege iz tehnike Radio Beograda.

Нема коментара:

Постави коментар

PRIJATELJI BLOGA FMNEBO

БУМ БУМ РАДИОUživo!!Lux RadioTempo RadioSlovoljubveOnline radio stanice SrbijeRadio Energy Belgrade

Mapa pokrivenosti Avala

Mapa pokrivenosti Avala

Mapa pokrivenosti Besna Kobila

Mapa pokrivenosti Besna Kobila

Mapa pokrivenosti Bitovik

Mapa pokrivenosti Bitovik

Mapa pokrivenosti Crveni Čot

Mapa pokrivenosti Crveni Čot

Mapa pokrivenosti Iriški Venac

Mapa pokrivenosti Iriški Venac

Mapa pokrivenosti Crveno Selo

Mapa pokrivenosti Crveno Selo

Mapa pokrivenosti Crni Vrh Jagodina

Mapa pokrivenosti Crni Vrh Jagodina

Mapa pokrivenosti Deli Jovan

Mapa pokrivenosti Deli Jovan

Mapa pokrivenosti Jastrebac

Mapa pokrivenosti Jastrebac

Mapa pokrivenosti Gobelja-Kopaonik

Mapa pokrivenosti Gobelja-Kopaonik

Mapa pokrivenosti Kulma-Kladovo

Mapa pokrivenosti Kulma-Kladovo

Mapa pokrivenosti Maljen

Mapa pokrivenosti Maljen

Mapa pokrivenosti Mrčić-Valjevo

Mapa pokrivenosti Mrčić-Valjevo

Mapa pokrivenosti Ovčar

Mapa pokrivenosti Ovčar

Mapa pokrivenosti Crvni Vrh Pirot

Mapa pokrivenosti Crvni Vrh Pirot

Mapa pokrivenosti Pljačkovica

Mapa pokrivenosti Pljačkovica

Mapa pokrivenosti Gučevo

Mapa pokrivenosti Gučevo

Mapa pokrivenosti Rudnik

Mapa pokrivenosti Rudnik

Mapa pokrivenosti Srednji Vrh Jagodina

Mapa pokrivenosti Srednji Vrh Jagodina

Mapa pokrivenosti Tornik

Mapa pokrivenosti Tornik

VIŠE O RDS-U ?

RDS / Radio Data System
Jedna od široko prihvaćenih tehnologija, koja vidno pomera dosadašnje granice radija. Funkcionisanje RDS sistema zasniva se na dodatnim tekstualnim informacijama koje radio-stanice šalju uz standardni radio-signal.

PS / Programme Service

Jedan od najstarijih RDS servisa, koji omogućava samo prikaz naziva radio-stanice čiji program slušate.

PTY / Programme Type

Definiše radio-stanice ili pojedinačne emisije prema programskoj orijentaciji: vesti, rok muzika, pop muzika itd.

RT / Radio Text
Pruža mogućnost da, pored naziva pesme ili imena emisije koja je u toku, vidite i kraće EPP poruke, brojeve telefona stanice i slično.